Formularz serwisowy

UWAGA!
W przypadku wystąpienia awarii, przed wysłaniem produktu do serwisu wypełnij formularz zgłoszenia usterki.
Przesyłki bez widocznego numeru RMA nie będą obierane.
Przedmiot zgłoszenia

Zgłaszający
Osoba do kontaktu
Sposób wysyłki
Sposób wysyłki jest wymagany
Wybór oddziału serwisu
Adres odbioru urządzenia przez kuriera
Na adres zgłaszającego
Na inny adres
Zwrot urządzenia po naprawie
Na adres zgłaszającego
Na inny adres
Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurą serwisową portalu rma.radwag.net i akceptuję wszystkie zawarte w niej warunki. *
Wyrażam zgodę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na przetwarzanie moich danych osobowych i danych podanych przeze mnie w formularzu przez RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 5, na potrzeby zgłoszenia produkty firmy RADWAG do serwisu oraz do celów statystycznych i archiwalnych. RADWAG Wagi Elektroniczne zobowiązuje się do ochrony podanych danych oraz zaświadcza, że nie zostaną przekazane innym podmiotom. Mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i korekty przekazanych danych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych i marketingowych od RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, Radom. Mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu, korekty moich danych oraz możliwości cofnięcia niniejszej zgody.